Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w 37. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej. Głównym celem Konkursu, któremu patronuje wyjątkowa postać poetki, częstochowianki Haliny Poświatowskiej, jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji. Poza tym Konkurs sprzyja integracji środowisk literackich i promuje utalentowanych twórców.

Zainteresowani udziałem autorzy proszeni są o przysyłanie do dnia 31 sierpnia br., na adres organizatora Konkursu, zestawów wierszy o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich, nie nagradzanych w innych konkursach. Autorzy wybierają jedną z dwóch kategorii konkursowych- „debiut” lub „po debiucie”. W Konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, nie zrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia. Powołani przez organizatora jurorzy (poeci, literaturoznawcy, krytycy literaccy) przyznają nagrody i wyróżnienia. Dwudniowa uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu planowana jest w dniach 18-19 listopada br. w częstochowskim Teatrze im. A. Mickiewicza. Uroczystości będą towarzyszyć spotkania literackie, warsztaty, wykłady, koncerty i spektakl teatralny.

Wszelkie szczegóły znajdują się w regulaminie Konkursu. Zapraszamy również do odwiedzania naszej strony internetowej www.rok.czestochowa.pl.

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13 a, 42-200 Częstochowa, tel. 34 324 46 51, 34 366 59 65.


Źródło: materiały prasowe