Fundacja Wisławy Szymborskiej organizuje III edycję Nagrody im. Adama Włodka. Nagrodę tę przyznaje Fundacja za projekt książki o charakterze literackim lub literaturoznawczym.

Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia (urodzeni nie wcześniej niż w 1981 roku) i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.

Nagroda przyznawana jest raz w ciągu roku, możne być ona podzielona między kilku laureatów. Zarząd Fundacji wybiera najlepsze prace, w razie konieczności rezerwuje sobie prawo do powołania ekspertów.

Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2016
Termin rozstrzygnięcia: 31 stycznia 2017.

Fundacja Wisławy Szymborskiej, ustanawiając Nagrodę im. Adama Włodka, wypełnia zapis testamentowy zmarłej w 2012 roku Noblistki. Fundacja jest też jedynym fundatorem i organizatorem Nagrody.

W I edycji Nagrody wyróżniono Mikołaja Łozińskiego (za projekt na powieść) oraz Miłosza Waligórskiego (za projekt przekładu), a w II edycji Nagrody – Marcina Orlińskiego (za projekt na książkę poetycką).

Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie Fundacji:
http://www.szymborska.org.pl/nagroda-wlodka-informacje.html


źródło: materiały prasowe