Wybitny włoski pisarz, renomowany filozof, utytułowany teoretyk mediów oraz popularny felietonista, Umberto Eco, w wieku 82 lat został uhonorowany prestiżową Nagrodą Gutenberga przyznawaną przez miasto Moguncja oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Gutenberga (Gutenberg-Preis der Stadt Mainz und der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft). Nagroda zostanie pisarzowi uroczyście wręczona w październiku podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem. Eco, z powodów osobistych, nie mógł się stawić na tradycyjne przekazanie nagrody w noc świętojańską.

Burmistrz Moguncji, a zarazem przewodniczący Gutenberg-Gesellschaft, Michael Ebling (SPD), ogłaszając 21 czerwca 2014 roku werdykt tegorocznej edycji, powiedział: „Tą nagrodą będziemy honorować wielkiego literata naszych czasów”. Dodał także, iż w ten sposób twórcy nagrody doceniają znakomite kulturotwórcze rozważania profesora nie tylko włoskich uniwersytetów, ale także partnerskiego Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Jako wybitnie utalentowany autor, Umberto Eco, spełnił wszystkie wymagania stawiane laureatom Nagrody Gutenberga.

Rada nadzorcza przyznająca wyróżnienie warte 10 000 euro zdecydowała się jednogłośnie na włoskiego mediewistę. W uzasadnieniu Gutenberg-Gesellschaft można przeczytać, iż Umberto Eco „swoimi powieściami wprowadził miliony międzynarodowych czytelników w kulturę oraz historię książki”. Jego publikacja Die Kunst des Bücherliebens została określona przez jury mianem miłosnego wyznania bibliofila (w książce Eco pisze między innymi: „Otwarcie przyznaję, że z miłości do pięknej książki jest się gotowym popełnić każdą podłość”).

Umberto Eco jest profesorem na uniwersytetach we Florencji i Bolonii. Specjalizuje się w semiotyce, estetyce i komunikacji. Sławę i uznanie zawdzięcza jednak twórczości beletrystycznej, w sposób szczególny powieściom: Imię Róży oraz Wahadło Foucaulta. Jest także znakomitym felietonistą oraz doktorem honoris causa licznych uniwersytetów na całym świecie. Jako nauczyciel akademicki Eco w sposób szczególny w ciągu ostatnich dziesięciu lat skoncentrował się na badaniach nad rolą i znaczeniem książki w historii ludzkości. Analizuje on w swoich pracach jej obecne znaczenie oraz kreśli scenariusze dla przyszłości tradycyjnej książki. Poza tym Eco jest autorem znakomitych publikacji poświęconych teorii znaku, interpretacji tekstów literackich, teorii przekładu, jak również roli i znaczeniu kreatywności w literaturze.

Ewelina Tondys

Wykorzystana fotografia: Aubrey, Wikimedia.