Za nami finał IX edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Kapituła w składzie: dr hab. Agata Bielik-Robson, dr hab. Marek Bieńczyk, Jacek Gutorow, dr hab. Jerzy Jarniewicz, prof. UŁ, Zbigniew Kruszyński, Małgorzata Łukasiewicz, prof. dr hab. Aleksander Nawarecki, dr Violetta Trella, nagrodziła następujących twórców:

w kategorii poezja: Marcin Świetlicki za tom „Jeden”;

w kategorii proza: Jerzy Pilch za powieść „Wiele demonów”;

w kategorii eseistyka: Wojciech Nowicki za esej „Salki”;

w kategorii przekład na język polski: Jerzy Czech za „Wdrapałem się na piedestał. Nowa poezja rosyjska” – wybór wierszy szesnastu poetów rosyjskich.

Marcin Świetlicki – urodzony w 1961 roku w Lublinie. Poeta, prozaik, dziennikarz, wokalista zespołów „Świetliki” oraz „Czarne ciasteczka”. Reprezentant pokolenia „bruLionu”. Laureat wielu nagród literackich.

Jerzy Pilch – urodzony w 1952 roku w Wiśle. Pisarz, publicysta, dramaturg i scenarzysta filmowy. Laureat wielu nagród literackich. Tłumaczony na angielski, niemiecki, serbski, bułgarski, estoński, francuski, hiszpański, holenderski, litewski, rosyjski, słowacki.

Wojciech Nowicki – urodzony w 1968 roku w Opolu. Eseista, pisarz, publicysta, recenzent, fotograf, kurator wystaw. Recenzuje krakowskie restauracje dla „Gazety Wyborczej”, publikuje eseje poświęcone fotografii w „Tygodniku Powszechnym”.

Jerzy Czech – urodzony w 1952 roku. Poeta, tłumacz, publicysta. Przekłada prozę artystyczną, poezję i dramat, literaturę faktu i prace z dziedziny teatrologii. Laureat nagrody ZAiKS-u (2003) oraz Nagrody im. R. Kapuścińskiego (2011) i Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus (2011) za przekład książki „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” Swietłany Aleksijewicz.