Znamy laureata Nagrody Literackiej Nike za rok 2012. To Marek Bieńczyk, wyróżniony za tom esejów „Książka twarzy”

Decyzję podjęło jury w składzie: Marek Beylin, Przemysław Czapliński, Jan Gondowicz, Inga Iwasiów, Ryszard Koziołek, Tadeusz Nyczek, Adam Pomorski, Maria Poprzęcka, Iwona Smolka.

Warto przypomnieć, że w tym roku nominowani do nagrody byli następujący autorzy: Jacek Dehnel, Julia Hartwig, Joanna Krakowska, Małgorzata Łukasiewicz, Piotr Mitzner, Lidia Ostałowska, Janusz Styczeń, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Paulina Wilk, Krystyna Czerni, Andrzej Franaszek, Brygida Helbig, Renata Lis, Jarosław Mikołajewski, Joanna Olczak-Ronikier, Filip Springer, Małgorzata Szejnert, Magdalena Tulli, Michał Witkowski oraz laureat.

Marek Bieńczyk – urodzony w 1956 roku w Warszawie. Prozaik, eseista, felietonista, tłumacz Kundery, Ciorana i Barthes’a, historyk literatury. Studiował romanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem International Federation of Wine and Spirits and Writers (F.I.J.E.V.).

„Książka twarzy” to zbiór zbiór zawierający: eseje, rozprawy historycznoliterackie, recenzje, posłowia, teksty wspomnieniowe a także artykuły pisane do popularnych gazet. Tytuł książki z ironią nawiązuje do nazwy portalu społecznościowego Facebook – jest pomyślana jako rodzaju „profilu” autora oraz listy jego przyjaciół.