Konstanty Ildefons Gałczyński zapisał się w świadomości polskiego czytelnika nie tylko jako utalentowany poeta, ale i intrygująca osobowość. Anna Arno, w książce pod tytułem „Konstanty Ildefons Gałczyński. Niebezpieczny poeta”, przedstawia wszystkie blaski i cienie życia twórcy.

Anna Arno niezwykle skrupulatnie przedstawia koleje losu Gałczyńskiego. Opisane wydarzenia zostały bardzo szczegółowo umiejscowione w czasie oraz uzupełnione licznymi fotografiami. Autorka przywołuje również wypowiedzi bliskich bohaterowi osób. Arno stara się również wiernie oddać złożoną osobowość Gałczyńskiego – czytamy zatem o jego alkoholizmie, pragnieniach, miłościach i namiętnościach, zawirowaniach politycznych, a także wszelkich skandalach jakich dopuszczał się poeta. Godny podkreślenia jest fakt, że Arno poprzez pryzmat życia artysty, analizuje jego twórczość. W biografii znajdziemy zatem liczne fragmenty wierszy i poematów Gałczyńskiego z obszernym komentarzem historycznym Arno. Dzięki temu czytelnik, który nigdy nie badał poezji Gałczyńskiego, jest w stanie spojrzeć na jego utwory pod zupełnie innym kontem i wyczytać z nich więcej niż dotychczas.

Anna Arno stworzyła nie tylko doskonałą biografię wybitnego poety, ale i cenne studium jego twórczości.

Justyna Techmańska