9 kwietnia 2014 r., w ramach 10. Studenckiego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Śląskiego, Koło Naukowe Rusycystów „Rosyjska Ruletka”, działające przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, zaprasza młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III Konkursie Wiedzy o Literaturze Rosyjskiej. Celem Konkursu jest przybliżenie twórczości znanych pisarzy rosyjskich, zachęcenie młodzieży do czytania oraz kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy.

Konkurs przyjmie formę testu, składającego się z pytań otwartych i zamkniętych, które będą dotyczyć analizy, treści i wymowy ideowej jednego z dzieł literatury rosyjskiej – zarówno klasycznej, jak i współczesnej. W trzeciej edycji Konkursu Organizatorzy proponują następujące dzieła literatury rosyjskiej:

Antoni Czechow: Wiśniowy sad
(wydanie dowolne)

Michaił Bułhakow: Mistrz i Małgorzata
(tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, wydanie dowolne)

Aleksandr Wampiłow: Polowanie na kaczki
(tłum. R. Śliwowski; tekst dostępny m.in. w miesięczniku „Dialog” (nr 11/1973) oraz
w książce: Aleksandr Wampiłow, Dwadzieścia minut z aniołem i inne utwory sceniczne, tłum. G. Strumiłło-Miłosz i in., Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980)

Ludmiła Pietruszewska: Jest noc
(tłum. J. Czech, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2012)

Władimir Sorokin: Cukrowy Kreml
(tłum. A. Lubomira-Piotrowska, Warszawa: W.A.B., 2011)

Moskwa Noir
(red. N. Smirnowa, J. Goumen, tłum. E. Skórska, Warszawa: Claroscuro, 2011)

W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w terminie określonym przez Komisję Konkursową wyśle na adres: konkurs@rosyjskaruletka.edu.pl zgłoszenie zawierające imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nazwę i adres szkoły oraz tytuł wybranej lektury. Komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń zawierających niepełne dane. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2014 roku.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Regulamin Konkursu dostępny jest na Portalu „Rosyjska Ruletka”: www.rosyjskaruletka.edu.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatorów projektu:
Lidia Mięsowska: lidia.miesowska@us.edu.pl
Anna Tyka: anna.tyka@us.edu.pl

Rosyjska Ruletka