Jeśli wierzyć głosom miłośników Nescio, nikt, piękniej niż on, nie pisał o szaleństwie i smutku, odwadze i wrażliwości młodych ludzi. Ale po jego opowiadania mogą śmiało sięgać także ci, którzy już zapomnieli o swoich wielkich planach i niejasnych pragnieniach z młodości – ci, którym pozostały już tylko plany na miarę, a wszystko, co niejasne gdzieś pochowali po kątach swoich domów, albo udają, że zostawili za sobą. Niekończące się uderzenia kieliszków, spacery i rozmowy odbijają się, niczym słońce, w amsterdamskich kanałach i unoszą nad krajobrazem miasta.

Absolutną prostotę tych opowiadań dopełnia humor, ironia i paradoksalnie – liczne niedopowiedzenia. 

Jan Hendrik Frederik Grönloh (1882-1961) urodził się w Amsterdamie, jako najstarszy z czworga dzieci. Pracował w firmie handlowej od 1904 roku, w 1926 roku został jej dyrektorem. Literatura, którą tworzył, dzieląc pracę zawodową z literacką, jest jedną z najpiękniejszych, jaka powstała w Holandii. Chociaż opublikował tylko kilka opowiadań, wyrobił sobie wyjątkową pozycję. Wstęp do angielskiego wydania jego opowiadań wyszedł spod pióra Josepha O’Neilla, zaś same opowiadania przetłumaczył Damion Searls, który wcześniej przekładał dzieła Prousta, Rilkego czy Jelinek.

Data publikacji: marzec 2012

Wydawca: New York Review Books

Opracowano na podstawie: http://www.nybooks.com/books/imprints/classics/amsterdam-stories/