Victor Serge, a właściwie Wiktor Lwowicz Kibalczicz (1890 – 1947) był  rewolucjonistą rosyjskim, pisarzem francuskojęzycznym, publicystą urodzonym w Belgii, gdzie jego rodzice znaleźli się z powodu represji carskich. W latach 1908-1918 współpracował z anarchistami, publikował w pismach z nimi związanych, przebywając w Belgii, we Francji, w Hiszpanii i w Rosji. W 1912 roku został aresztowany, a w lutym 1913 roku skazany na pięć lat więzienia pod zarzutem udziału w tzw. gangu Bonnota – odbywał karę m.in. w więzieniu w La Santé. W 1917 roku, po uwolnieniu, wyjechał do neutralnej Hiszpanii, aby powrócić do Rosji w 1919 roku. W pierwszej połowie lat 20. był działaczem Kominternu, wyjeżdżał do Niemiec i Austrii. W 1925 roku powrócił do ZSRR i związał się z nieformalną frakcją skupioną wokół Lwa Trockiego tzw. Lewicową Opozycją.

Inspiracją dla książki stał się rok 1933, kiedy Victor Serge aresztowany przez stalinowską służbę bezpieczeństwa, był przesłuchiwany i przetrzymywany w odosobnieniu przez ponad osiemdziesiąt dni. Zwolniony, dwa lata spędził na wygnaniu w Orenburgu. Te doświadczenia stały się inspiracją dla Midnight in the Century, powieści o ludziach, którzy nie bali się krytykować Stalina.

Zesłańcy zebrani w miejscowości Chenor walczą w towarzystwie rosyjskich prawosławnych staroobrzędowców, którzy także cierpią z powodu swoich przekonań. Młody Rodion, samouk, próbujący znaleźć sens dla świata i historii, pomimo licznych przeciwności ucieka z niewoli i znajduje nowe życie na wolności. „Przeżywając ciemną, zimową noc duszy, odnajduje najbardziej radykalną formę oporu: nadzieję.”

Richard Greeman przetłumaczył na angielski i napisał wstępy do pięciu powieści Serge’a (m.in. Unforgiving YearsConquered City, które także zostały wydane przez New York Review Books).

Data publikacji: grudzień 2014

Wydawca: New York Review Books

Opracowano na podstawie: http://www.nybooks.com/books/imprints/classics/midnight-in-the-century/