Ministerstwo opublikowało wyniki pierwszego naboru. W ramach programu „Promocja literatury i czytelnictwa” mieszczą się cztery priorytety: literatura, promocja czytelnictwa, czasopisma, partnerstwo publiczno-społeczne.

Literatura

Dotacje trafią m.in. do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (wydanie i promocja książki Stanisława Barańczaka „Język poetycki Mirona Białoszewskiego” – 19 580 zł), Wydawnictwa a5 (publikacja i promocja nowego tomu poetyckiego Julii Hartwig pod tytułem „Spojrzenie” – 13 000 zł), Instytutu Mikołowskiego (publikacja książki Rafała Wojaczka „Utwory nieznane” – 20 000 zł). Kliknij, by zobaczyć pełną listę.

Promocja czytelnictwa

Na liście można znaleźć m.in. Międzynarodowy Festiwal Literacki Sopot (810 000 zł), 16. Dni Tischnerowskie 2016 (88 074 zł), Kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” (377 550 zł), Festiwal literatury fantastycznej i popkultury Copernicon 2016 (61 200 zł) i Festiwal Miłosza (734 030 zł). Kliknij, by zobaczyć pełną listę.

Czasopisma

Dotacje otrzymają  m.in. „Fragile” w wersji papierowej i elektronicznej (Stowarzyszenie Fragile, 54 000 zł) i  „Guliwer” (Śląsk Sp.z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 42 000 zł). Kliknij, by zobaczyć pełną listę.

Partnerstwo publiczno-społeczne

Na liście można znaleźć m.in. Krakowski Czwartek Kryminalny (Fundacja Promocji Kultury „Urwany Film”, 29 380 zł), Czytanie jest fajne! (Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej, 18 000 zł). Kliknij, by zobaczyć pełną listę.