Poezja z okresu II wojny światowej, polska literatura współczesna oraz książki znajdujące się już w domenie publicznej – to plan publikacji biblioteki Wolne Lektury na 2018 roku.

Fundacja Nowoczesna Polska rozpoczęła realizację kolejnego etapu projektu „Wolna literatura na Wolnych Lekturach”, którego celem jest digitalizacja, opracowanie i szerokie udostępnienie w wersji cyfrowej zasobów kultury. Dzięki realizacji projektu czytelnicy biblioteki Wolne Lektury zyskają nieograniczony dostęp do nowych publikacji.

Zespół projektu rozpoczął już pracę nad przygotowaniem kolekcji poezji z okresu II wojny światowej, w skład której wejdą między innymi utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Zuzanny Ginczanki, Krystyny Krahelskiej, Teresy Bogusławskiej, Andrzeja Trzebińskiego czy Jerzego Kamila Weintrauba. Nad jej opracowaniem fundacja współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest partnerem projektu.

Czytelnicy zyskają również dostęp do piętnastu współczesnych polskich książek, do których prawa pozyskał Instytut Książki w ramach realizacji programu „Udostępnianie piśmiennictwa”. Zostały one już zdigitalizowane i udostępnione w formie skanów w bibliotece Polona, ale opracowania wykonane przez zespół Wolnych Lektur sprawią, że czytelnicy będą mieli dostęp do nich również w formatach HTML, PDF, EPUB, MOBI, TXT i FB2. Dzięki współpracy z Biblioteką Narodową w szerokim i swobodnym dostępie znajdą się następujące książki: Świat nie przedstawiony Adama Zagajewskiego i Juliana Kornhausera, Chleb rzucony umarłym Bogdana Wojdowskiego, MiazgaCiemności kryją ziemię Jerzego Andrzejewskiego, Dziecko przez ptaka przyniesioneListopadowy wieczór Andrzeja Kijowskiego, Piotruś, Niespokojni, Pradawna opowieść, Powrót, Dzień i noc Leo Lipskiego, Modernizm polski, Rzecz wyobraźniŻycie na niby. Szkice z lat 1939-1945 Kazimierza Wyki, Konopielka Edwarda Redlińskiego. Wszystkie tytuły zostaną udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0. PL.

Ponadto fundacja będzie powiększać zasób Wolnych Lektur o dzieła autorów, których twórczość jest już w domenie publicznej. W 2018 roku w ramach realizacji projektu udostępnione zostanie dziesięć dzieł, do których wygasły majątkowe prawa autorskie.

Wszystkie zasoby będą dostępne za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej Wolne Lektury. Posiadacze urządzeń mobilnych z systemem Android już mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji i cieszyć się lekturą w dowolnym miejscu i czasie. Zapraszamy do serwisu Google Play, z którego można ją pobrać. Użytkownicy systemu iOS zyskają dostęp do aplikacji w 2018 roku.

Partnerami projektu są Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Biblioteka Narodowa.

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku, kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. W trakcie 10 lat jej funkcjonowania udostępniono ponad 5300 utworów. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, tym samym dając do nich dostęp wielu nowym odbiorcom.

Więcej informacji na stronie wolnelektury.pl.

Projekt „Wolna literatura na Wolnych Lekturach” realizowany jest w ramach Programu „Kultura cyfrowa”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Źródło: materiały prasowe WL