Fundacja Nowoczesna Polska od sierpnia 2016 realizuje projekt Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach, w ramach którego pozyskujemy i digitalizujemy tomiki poetyckie polskich współczesnych poetek i poetów – wybraliśmy dwadzieścia książek poetyckich polskich autorek i autorów o znaczącym dorobku twórczym, które udostępnimy na wolnej licencji.

Wszystkie pozycje, które znajdą się w kolekcji zostały już wydane w tradycyjnej formie papierowej w drugiej połowie XX wieku lub na początku XXI, ale ze względu na swoje niewielkie nakłady dziś dostępne są często tylko w obiegu antykwarycznym. Dzięki realizacji projektu zyskają być może drugie życie i znajdą się w zasięgu ręki każdego użytkownika internetu.

Poniżej przedstawiamy sylwetki kolejnych poetek i poetów oraz tytuły tomików poetyckich, które udostępnimy w ramach projektu.

Justyna Bargielska – poetka i pisarka, której wiersze tłumaczone były na języki angielski, słoweński i bułgarski. Publikowała w takich pismach literackich jak „Odra” i „Ha!art”. Była wielokrotnie nominowana i nagradzana za swoje osiągnięcia (otrzymała nagrodę w III edycji konkursu im. R.M. Rilkego (2001), była laureatką Nagrody Literackiej Gdynia w roku 2010 i 2011). W ramach projektu udostępnimy tomik poetycki Dwa fiaty, który przyniósł poetce uznanie krytyków literackich.

Mariusz Grzebalski – poeta i prozaik, autor ośmiu tomów poetyckich. Był redaktorem naczelnym Ogólnopolskiego Dwutygodnika Literackiego „Nowy Nurt” oraz redaktorem artzina „Już Jest Jutro”. W 2001 roku ukazał się wybór jego wierszy w przekładzie na język niemiecki w tomie pt. Graffiti. Obecnie pracuje jako redaktor w Wydawnictwie WBPiCAK. W kolekcji znajdzie się jego tom poetycki zatytułowany Drugie dotknięcie.

Bożena Keff – poetka, eseistka, krytyczka filmowa, tłumaczka, publicystka, działaczka społeczna, wykładowczyni filozofii i etyki. Autorka kilku tomów poezji. Była dwukrotnie nominowana do Nagrody Literackiej NIKE: w roku 2002 za tom Postać z cieniem i w 2009 za Utwór o matce i ojczyźnie. W kolekcji udostępnimy jej książkę poetycką pt. Nie jest gotowy.

Szczepan Kopyt – poeta i muzyk, absolwent filozofii. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina (2004). Uhonorowany Medalem Młodej Sztuki (2006) oraz nagrodą Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (2011). Nominowany do Paszportu Polityki (2011) oraz dwukrotnie do Nagrody Literackiej Gdynia (w 2010 i 2014). Nagrał dwa albumy z zespołem Yazzbot Mazzut, kolejne dwa w duecie z perkusistą Piotrem Kowalskim. W ramach projektu udostępnimy jego tomik pt. sale sale sale.

Marta Podgórnik – poetka, krytyczka literacka, redaktorka. Za swoją twórczość była wielokrotnie nominowana i nagradzana prestiżowymi nagrodami. Jej poezja była tłumaczona i wydana na Słowacji, w Czechach, Niemczech, Rosji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, we Włoszech i na Ukrainie. Związana z Biurem Literackim. W kolekcji znajdzie się jej pierwszy tomik poetycki Próby negocjacji z 1996 roku.

Lista autorek i autorów, których twórczość udostępnimy znajduje się na stronie projektu: http://wolnelektury.pl/info/wiersz-wolny/.

Lista autorów zaproszonych do udziału w projekcie powstała w konsultacji z członkami Komitetu Honorowego Wolnych Lektur, m.in. z profesorem Piotrem Śliwińskim oraz z profesor Grażyną Borkowską, profesorem Przemysławem Czaplińskim, profesorem Mieczysławem Dąbrowskim i profesor Ewą Kraskowską. Udział w tych prac wziął również dr Paweł Kozioł.

Ze strony Fundacji kolekcją opiekują się Barbara Klicka i Jarosław Lipszyc.

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. Po 9 latach funkcjonowania biblioteki w jej zasobach znajduje się 4400 utworów. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, dając tym samy dostęp do nich wielu nowym odbiorcom.

Więcej informacji na stronie www.wolnelektury.pl.