Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach to projekt realizowany przez fundację Nowoczesna Polska, w ramach którego pozyskamy i zdigitalizujemy tomiki poetyckie polskich współczesnych poetek i poetów. Udostępnimy w internecie dwadzieścia książek poetyckich polskich autorek i autorów o znaczącym dorobku twórczym. Wszystkie zostaną udostępnione na wolnej licencji, dzięki czemu znajdą się w zasięgu ręki każdego użytkownika internetu. Jest to pierwszy krok fundacji w kierunku udostępniania współczesnej literatury na wolnej licencji w bibliotece Wolne Lektury.

Nawiązaliśmy już współpracę z autorkami i autorami, których twórczość znajdzie się w kolekcji. Przedstawiamy dziś sylwetki kolejnych autorek i autorów oraz tytuły tomików poetyckich, które udostępnimy w ramach projektu.

Darek Foks – poeta, prozaik, scenarzysta. Był studentem wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie, jest absolwentem scenariopisarstwa w PWSFTviT w Łodzi. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość. Jest redaktorem działu prozy miesięcznika „Twórczość”, najstarszego polskiego pisma literackiego które ukazuje się od 1945 roku. W ramach projektu zdigitalizujemy i udostępnimy jego tomik Wiersze o fryzjerach z 1994 roku.

Joanna Mueller – poetka, literaturoznawczyni i krytyczka literacka, kojarzona z neolingwizmem, nazywa swą twórczość archelingwizmem. Była redaktorką akademickiego czasopisma „LiteRacje”. Obecnie swoją twórczość publikuje w portalu literackie.pl oraz w Biurze Literackim. W kolekcji znajdzie się tom pt. Somnambóle fantomowe z 2003.

Jacek Podsiadło – poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista. Publikował w wielu czasopismach literackich, a jego twórczość przetłumaczono na angielski, niemiecki, słowacki, słoweński i ukraiński. W latach 1993-2008 prowadził audycję „Studnia” w Radiu Opole. Od 2009 roku prowadzi własne Domowe Radio „Studnia” w internecie.W kolekcji znajdzie się jego tomik pt. Wychwyt Grahama.

Bianka Rolando – pisarka i artystka sztuk wizualnych, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Za pierwszy tom poetycki pt. Biała książka otrzymała Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki roku. To właśnie ta książka znajdzie się w kolekcji.

Edward Pasewicz – poeta, pisarz, dramaturg i kompozytor pochodzący z Kostrzynia nad Odrą. Był wielokrotnie nominowany do głównych nagród literackich w Polsce. Jego twórczość została przetłumaczona na wiele języków, między innymi na niemiecki, angielski, słoweński, serbski, bułgarski, czeski, hiszpański, kataloński, włoski. W kolekcji znajdzie się jego tomik Dolna Wilda z 2001 roku.

Lista autorów zaproszonych do udziału w projekcie powstała w konsultacji z członkami Komitetu Honorowego Wolnych Lektur, m.in. z profesorem Piotrem Śliwińskim oraz z profesor Grażyną Borkowską, profesorem Przemysławem Czaplińskim, profesorem Mieczysławem Dąbrowskim i profesor Ewą Kraskowską. Udział w tych prac wziął również dr Paweł Kozioł.

Ze strony Fundacji kolekcją opiekują się Barbara Klicka i Jarosław Lipszyc.

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę internetową WolneLektury.pl od 2007 roku kierując się zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr kultury. Po 9 latach funkcjonowania biblioteki w jej zasobach znajduje się prawie 4400 utworów. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych licencjach, dając tym samy dostęp do nich wielu nowym odbiorcom.

Projekt „Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach” realizowany jest w ramach Programu „Kultura cyfrowa”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


źródło: materiały prasowe