Charles Simic (ur. 9 maja 1938 w Belgradzie) to serbsko-amerykański poeta, współwydawca Paris Review. Otrzymał nagrodę Pulitzer Price for Poetry w 1990 roku za tomik The World Doesn’t End: Prose Poems.

Sławę zdobył we wczesnych latach 70. jako porywający minimalista, pisząc zwięzłe, trafiające w sedno wiersze. Interesują go tak zróżnicowane tematy jak jazz, sztuka czy filozofia. Jest także tłumaczem, eseistą i filozofem, rozważającym na temat współczesnej poezji amerykańskiej.

Simic współpracuje z The New York Review of Books w zakresie prozy i poezji.

Dime-Store Alchemy przywołuje życie i twórczość Josepha Cornella, amerykańskiego rzeźbiarza i filmowca, inspirowanego surrealizmem, który jest jednym z największych amerykańskich artystów. Simic pisze o artyście tak, jak mógłby sobie ten tylko wymarzyć: inspirująco, wnikliwie, a przy tym jasno. Dba, aby zawrzeć w słowach ducha Cornella i udowadnia, że pisanie o sztuce niejednokrotnie samo urasta do rangi sztuki. Kto lubi porównywać, niewątpliwie odnajdzie podobieństwa pomiędzy poezją prac Cornella, a jej interpretacją, napisaną przez poetę… A kto zamiast książek woli medytację, niech pomyśli o tej książce jak o medytacji nad pięknem.

Data publikacji: wrzesień 2011

Wydawca: New Yor Review Books

Opracowano na podstawie: http://www.nybooks.com/books/imprints/classics/dime-store-alchemy-1/